5

Kamera

DEGIMO KAMERA Degimo kamera pagaminta iš aukštos kokybės plieno (3 mm. palyginti su 1,2 mm. įprastose krosnyse). Tai pailgina jos tarnavimo laiką. Dėl didelio degimo kameros kaitinamojo ploto labai padidėja šilumos perdavimo efektyvumas, paviršiaus temperatūra redukuojama, ir dėl to žymiai sumažėja šilumos nuostoliai. Ypatinga degimo kameros konstrukcija pagrįsta grįžtamosios srovės principu. Tokiu būdu sunaudojama mažai energijos, nes dūmų dujų temperatūra redukuojama, ir kamine išvengiama didelių šilumos nuostolių. Orapūtės variklio tarnavimo laikas pailgėja, nes orapūtė įtaisyta ten, kur oras yre šalčiausias. Dėl to variklis tausojamas ir pailgėja jo tarnavimo laikas. Degimo kamera patikima eksploatacijai. Orapūtė yra įtaisyta apačioje ir dėl to gamina perteklinį slėgį. Perteklinis slėgis sumažėja dėl to, kad dėl nesandarumo dūmų garai patenka į kepimo kamerą.

Produkto kodas: Kamera. PAGAL UŽSAKYMĄ Kategorija: